Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19

Om uddannelsen

Deltageren har kompetencer til at kunne varetage, i samarbejde med sundhedsprofessionelle, basale omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp hos borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. Deltageren kan dokumentere sine handlinger således, at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring borgeren.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 49633

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V