Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Opgaver til DM i SOSU-Skills

DM i SOSU-Skills 2023

Opgave 1. Opgaver på medicinsk afdeling

Sygepleje til ældre medicinsk patient

Eleverne arbejder på en lungemedicinsk afdeling på et hospital, som modtager patienter til udredning og behandling for lungelidelser og allergiske lidelser. Det er morgen, og eleverne skal varetage plejen til Viola Svendsen, som er indlagt med lungebetændelse og opblussen i KOL.
Varighed: 30 minutter heraf 5 min. forberedelse

Case  Konkurrenceopgave  Bedømmelsesskema

Opgave 2. Opgaver på kirurgisk afdeling

Postoperativ sygepleje

Eleverne arbejder på en mave- og tarmkirurgisk afdeling. Afdelingen modtager patienter til udredning og behandling for tyk- og endetarmskræft og betændelsessygdomme i tarmen. Eleverne skal varetage plejen til Henning Børgesen. Han fik en stomi for ½ år siden pga. kræft. Han er lige kommet tilbage fra en operation, hvor han har fået lagt stomien tilbage.
Varighed: 20 minutter heraf 2 min. forberedelse

Case  Konkurrenceopgave  Bedømmelsesskema

Opgave 3. Multiple choice

Eleverne besvarer 20 skriftlige spørgsmål. Opgaven løses i elevernes ventelokale
Varighed 30 min.

Case  Konkurrenceopgave

Opgave 4. Rehabilitering i eget hjem

Rehabilitering af borger med følger efter apopleksi

Eleverne er ansat i den kommunale hjemmepleje. Her indgår de i et tværfagligt team, som arbejder med rehabilitering. Kommunen bruger et særligt program, DigiRehab, som indeholder øvelser til træning. Eleverne skal varetage plejen hos Margit Agersøe Jørgensen, som bl.a. skal støttes i den fysiske træning.
Varighed: 30 minutter heraf 5 min. forberedelse

Case  Konkurrenceopgave

Opgave 5. Pleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borger med demens

Eleverne arbejder på et demensafsnit på Plejecenter Solmarken. Arbejdet på Solmarken foregår tværfagligt og efter nogle bestemte metoder, hvor man tager udgangspunkt i borgerens behov. Eleverne møder i dagvagt kl. 7.30. De skal i dag støtte Ruth Sørensen, som har en demenssygdom.
Varighed: 20 minutter heraf 2 min. forberedelse

Case  Konkurrenceopgave

Opgave 6. Rehabilitering i psykiatrien

Psykiatrisk sygepleje og støtte til patienter med psykisk sygdom

Eleverne arbejder på det socialpsykiatriske bosted Blomsten. På bostedet arbejder man ud fra principper om, at borgeren skal kunne klare sig så meget som muligt selv. Eleverne møder ind i dagvagt og skal varetage plejen hos Camilla Sørensen.
Varighed: 20 minutter heraf 2 min. forberedelse

Case  Konkurrenceopgave

Opgave 7. Opgaver i eget hjem

Medicindosering og personlig pleje

Eleverne arbejder i Fredericia Kommune i udekørende team. Teamet arbejder tværfagligt og ud fra en helhedsorienteret pleje. I dag skal eleverne besøge Margit Agersøe, som har lammelse af venstre side af kroppen efter en blodprop i hjernen.
Varighed: 20 minutter heraf 2 min. forberedelse

Case  Konkurrenceopgave

Opgave 8. Opgaver i eget hjem

Hjælp til praktiske sygeplejeopgaver

Eleverne arbejder i Fredericia Kommunes udekørende team. Eleverne skal i dag lave sårpleje hos Nikoline Nielsen, som har type 1-diabetes (sukkersyge) og nu har fået et sår på foden.
Varighed: 20 minutter - ingen forberedelse

Case Konkurrenceopgave

Opgave 9. Praktiske sygeplejeopgaver i forskellige rammer

Eleverne skal løse fem mindre kliniske sygeplejeopgaver. Eleverne kender på forhånd hverken situationen eller opgavens art.
Varighed: 10 minutter til hver station, inkl. 1 min. oplæsning

Case  Konkurrenceopgave 1  Konkurrenceopgave 2  Konkurrenceopgave 3  Konkurrenceopgave 4  Konkurrenceopgave 5

Opgaver fra tidligere afholdte DM i SOSU

DM i SOSU 2022

Case-opgaverne er sendt til deltagerne den 15. marts 2022. Se case-resumeer nedenfor:

Opgave A - Opgaver på kirurgisk afdeling på sygehus

Præoperativ sygepleje

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder på et mave-tarm-kirurgisk afsnit på et hospital, som modtager patienter til udredning og behandling af sygdomme i tarmsystemet. Eleverne skal varetage plejen af Karsten Lundtoft, inden han i dag skal opereres for kræft i tyktarmen.

Varighed: 15 minutter

Case

Opgave B - Opgaver på kirurgisk afdeling på sygehus

Postoperativ sygepleje

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder på et mave-tarm-kirurgisk afsnit på et hospital, som modtager patienter til udredning og behandling af sygdomme i tarmsystemet. Eleverne skal varetage plejen af Grethe Nielsen, efter at hun er blevet opereret for kræft i tyktarmen.

Varighed: 15 minutter

Opgave C - Pleje og rehabilitering på plejecenter

Genoptræning af borger efter hoftefraktur

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder på plejecentret Solmarkens rehabiliteringsafdeling. Eleverne skal modtage Inga Henningsen, som netop er udskrevet fra sygehuset til et rehabiliteringsophold. Hun har været indlagt og er blevet opereret for hoftebrud. Eleverne skal udføre pleje, omsorgs- og rehabiliterende opgaver hos Inga, og de skal deltage i et tværfagligt møde.

Varighed: 30 minutter

Opgave D - Pleje og rehabilitering på plejecenter

Genoptræning af borger efter hoftefraktur

Social- og sundhedsassistent-eleverne arbejder på plejecentret Solmarkens rehabiliteringsafdeling. Eleverne skal modtage Niels Skovmand, som netop er udskrevet fra sygehuset til et rehabiliteringsophold. Han har været indlagt og er blevet opereret for hoftebrud. Eleverne skal udføre pleje, omsorgs- og rehabiliterende opgaver hos Niels, og de skal deltage i et tværfagligt møde.

Varighed: 30 minutter

Opgave E - Rehabilitering i behandlingspsykiatrien

Støtte til borger med skizofreni

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder på psykiatrisk hospital, på afdeling P, som er en åben afdeling med skærmede pladser. På afdelingen arbejder man med psykosocial rehabilitering, bl.a. ud fra tidevandsmodellen. Eleverne skal støtte og vejlede Maiken Berthelsen, som er indlagt akut på psykiatrisk afdeling på grund af forværring af kendt skizofreni.

Varighed: 20 minutter

Opgave F - Rehabilitering i socialpsykiatrien

Støtte til borger med affektiv lidelse

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder i socialpsykiatrien på bostedet Kragelund. På bostedet arbejder man med psykosocial rehabilitering, bl.a. ud fra tidevandsmodellen. Eleverne skal støtte og vejlede Louise Petersen, som har behov for støtte i hverdagen.

Varighed: 20 minutter

Opgave G - Pleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borger med demens

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder på plejecentret Solmarkens demensenhed. Eleverne skal støtte Elvira Knupstrup, som pga. demens har brug for hjælp til de fleste af hverdagens gøremål.

Varighed: 15 minutter

Opgave H - Tilbud i almen praksis

Kostvejledning til borger med diabetes

Social- og sundhedsassistenteleverne arbejder i et lægehus, hvor der er to praktiserende læger. De skal vejlede Palle Didriksen, som har fået konstateret type 2-diabetes. Palle har brug for sundhedspædagogisk vejledning for at forebygge komplikationer til diabetes.

Varighed: 15 minutter

Opgave I - Pleje i eget hjem

Støtte til borger med multipel sklerose (MS)

Social- og sundhedsassistenteleverne er ansat i hjemmeplejen og kommer hos borgere i eget hjem. De skal hjælpe Irene Nygaard, som har en invaliderende nervesygdom, multipel sklerose (MS), og derfor har brug for personlig hjælp, herunder til at kunne komme af med vandet. Der er mistanke om, at Irene er smittet med covid-19.

Varighed: 20 minutter

Opgave J - Opgaver i eget hjem

Hjælp til praktiske sygeplejeopgaver

Social- og sundhedsassistenteleverne er ansat i hjemmeplejen og kommer hos borgere i eget hjem. Eleverne skal besøge Ulla Holm, som har svagt hjerte. De skal udføre forskellige praktiske sygeplejeopgaver.

Varighed: 20 minutter

Opgave K - Praktiske sygeplejeopgaver i forskellige rammer

5 opgaver

Social- og sundhedsassistenteleverne skal løse fem mindre, kliniske sygeplejeopgaver. Eleverne kender på forhånd hverken situationen eller opgavens art.

Varighed: 10 minutter til hver station

DM i SOSU 2020

Opgave 1. Pleje og rehabilitering på akut aflastningsplads på et plejecenter

Eleverne arbejder som social- og sundhedsassistentelever på Lindely Plejecenter i Farløse Kommune, hvor der er plads til 70 beboere. Centret har 10 akutte aflastningspladser, hvor eleverne arbejder.

Eleverne kommer hos en ældre kvinde, Maren Sørensen, der er blevet indlagt efter ægtefælles død. De kommer også hos Karl Hansen, som har haft KOL igennem mange år, og som for nyligt er startet op med permanent iltbehandling.

Varighed: 40 minutter

Opgave 2. Aktivitet i dagcenter

Eleverne skal planlægge en aktivitet i det lokale dagcenter for Maren Sørensen, Hugo Bæk og Dilara Unsal. De skal forberede og udføre en mindre fællesaktivitet på 17 minutter til tre borgere, der alle lider af demens.

Varighed: 25 minutter

Opgave 3. Opgaver på neurologisk afdeling på sygehus

Eleverne arbejder som social- og sundhedsassistentelever på neurologisk afdeling N2 på et større hospital, hvor der indlægges patienter med neurologiske sygdomme og problemstillinger.

Eleverne skal varetage plejen hos Pia Sørensen, som er indlagt med en godartet svulst i hjernen og epilepsi, og hos Sanne Mikkelsen som har sklerose.

Varighed: 40 minutter

Opgave 4. Praktisk sygeplejeopgave på plejecenter

Eleverne skal løse flere mindre, kliniske sygeplejeopgaver. Eleverne kender på forhånd hverken situationen eller opgavens art.

Opgaverne bliver læst op på scenen.

Varighed: 27 minutter

Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien på et socialpsykiatrisk bosted

Eleverne arbejder som social- og sundhedsassistentelever på det socialpsykiatrisk bosted Blomsten med plads til 30 beboere. Blomsten er inddelt i to afsnit, og eleverne er i det afsnit,
som rummer borgere, der lider af depression og angst.

Eleverne kommer hos Solveig Jensen, der lider af depression og Tina Hansen, der lider af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, bordelinetype.

Varighed: 30 minutter

DM i SOSU 2019

Opgave 1 - Sygepleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borgere i akut aflastning

Eleverne skal give sygepleje og omsorg til en borger, som har behov for akut aflastning
i forbindelse med et længerevarende forløb med alvorlig kræftsygdom. Desuden skal de
støtte og pleje en ældre borger, som lider af demens og normalt får hjælp af ægtefællen i
hjemmet. Borgeren er på aflastning, fordi ægtefællen er indlagt med en blodprop i hjertet.

Varighed: 30 minutter.

Opgave 2. Opgaver på ortopædkirurgisk afdeling på sygehus

Sygepleje til indlagte patienter med akutte sygdomme

Eleverne skal yde sygepleje til en ung patient, der bliver indlagt med blindtarmsbetændelse
og bliver opereret akut. Desuden skal de yde sygepleje til en ung mand, der har pådraget
sig et ankelbrud i forbindelse med sport. Begge patienter skal udskrives på konkurrencedagen.

Varighed: 30 minutter.

Opgave 3. Rehabilitering i psykiatrien

Psykiatrisk sygepleje og støtte til patienter med psykisk sygdom

Eleverne skal støtte og vejlede en patient, som er indlagt akut på psykiatrisk afdeling på
grund af forværring af kendt skizofreni. Desuden skal de støtte og vejlede en patient, der
er indlagt med både psykisk og psykisk sygdom, og som har stort behov for støtte i hverdagen.

Varighed: 45 minutter.

Opgave 4. Aktivitet

Aktivitet med borger, der lider af skizofreni

Eleverne skal gennemføre en aktivitet med en borger, som lider af skizofreni og bor på et
socialpsykiatrisk bosted. Aktiviteten er forberedt hjemmefra.

Varighed: 17 minutter.

Opgave 5. Kliniske sygeplejeopgaver

Ukendt klinisk sygeplejeopgave

Eleverne skal løse flere mindre, kliniske sygeplejeopgaver. Eleverne kender på forhånd
hverken situationen eller opgavens art.

Varighed: 27 minutter.

DM i SOSU 2018

Opgave 1 - Pleje, aktivering og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borgere med symptomer på demenssygdomme

Eleverne skal støtte og vejlede tre borgere, som har forskellige symptomer på demenssygdomme.af demens. Borgernes problemer og behov er forskellige, men de har alle brug for støtte til at klare hverdagens opgaver. Desuden indgår en aktiverende opgave, som eleverne har forberedt hjemmefra.

Varighed 60 min.

Opgave 2. Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus

Sygepleje af indlagte patienter med akutte sygdomme

Eleverne skal yde sygepleje til en ældre patient, som er indlagt med urinvejsinfektion og som er stærkt påvirket af den akutte infektion. Desuden skal de yde sygepleje hos en yngre patient, som blev indlagt akut med blodprop i hjertet for et par dage siden og som nu skal lære at leve med sin ændrede livssituation.

Varighed 45 min.

Opgave 3. Praktisk pleje og omsorgsopgave

Eleverne skal løse en mindre, praktisk sygeplejeopgave. Eleverne kender på forhånd hverken situationen eller opgavens art.

Varighed 15 min.

Opgave 4. Rehabilitering i psykiatrien

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Eleverne skal støtte og vejlede en borger, som bor på et socialpsykiatrisk bosted. Hun har diagnosen skizofreni og har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere. Desuden skal eleverne støtte og vejlede en patient, som er indlagt på en akut psykiatrisk intensivafdeling. Hun har en kendt skizofreni og er lige blevet indlagt fordi hun har akutte symptomer, herunder vrangforestillinger og har brug for støtte og behandling.

Varighed 30 min.