Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

Om uddannelsen

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Varighed: 11 dage

Uddannelsens nummer: 49970

Hent uddannelsesmaterialer

Uddannelsens målformulering (pdf)

Uddannelsens inspirationsmateriale (pdf)

Inspirationsmateriale til fjernundervisning (pdf)

Se planlagt hold og tilmeld dig

Log på nedenfor for at hente prøvematerialer