Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 5 dage
Uddannelsesnummer : 22024
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Oplæringsvejleder portøraspiranter

Efter uddannelsen vil du kunne fungere som oplæringsvejleder for portøraspiranter og have forståelse for vejlederrollen, kunne anvende pædagogiske metoder, tilpasse oplæringen til individuelle behov og skabe et inkluderende læringsmiljø for aspiranterne.