Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Oplæringsvejledning

FEVU har udviklet en række målrettede oplæringsvejlederuddannelser, som består af nedenstående moduler.

Basismodul

Basismodulet anses for at være 'grunduddannelsen' som oplæringsvejleder.

49970 Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever (11 dage)

Overbygningsuddannelse

På oplæringsstederne ses organiseringer, hvor nogle oplæringsvejledere fungerer som daglige vejledere, og andre oplæringsvejledere fungerer som særlige vejledere med yderligere ansvarsområder for at kvalitetssikre uddannelsesopgaven yderligere.  

Det kan for eksempel være, at man som ansvarsområde har specielle opgaver og ansvar for grupper af elever i den daglige praksis, eller at man anses som særlig ressourceperson for kollegaer, der er daglige oplæringsvejledere. Derfor er der behov for, at der kan uddannes til et yderligere niveau gennem en overbygningsuddannelse.

48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning (12 dage)

Specialmoduler

Specialmoduler er selvstændige moduler af kortere varighed, som har et særligt fokus. De anses derfor som supplerende, fleksible moduler, der kan vælges individuelt, afhængigt af den enkelte oplæringsvejleders opgaver.

48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring (3 dage)

48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent (2 dage)

42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats (5 dage)

49545 Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser (3 dage)

20952 Simulation som pædagogisk metode (5 dage)

20813 Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU (2 dage)

Digital vejledning

FEVU ønsker at understøtte digital vejledning og har derfor lavet denne side med inspiration til digitale vejledningsforløb.