Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
03-07-2024

Opsamling fra stort fælles SOSU-Topmøde - dyk ned i cases og pointer fra dagens oplæg

I slutningen af maj var der SOSU-Topmøde i Odense. Parterne i FEVU havde sammen med Danske SOSU-skoler inviteret de centrale aktører omkring social- og sundhedsuddannelserne til SOSU-Topmøde

 Titlen på Topmødet var ’Sådan øger vi gennemførelsen på social- og sundhedsuddannelserne’.

Dagen bestod af paneldebat mellem aktørerne, forskellige oplæg og fremlæggelser af cases fra Rambølls rapport om virksomme indsatser på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb, hvor seks skoler og kommuner fortalte om deres egne projekter med at begrænse frafald og knytte eleverne til uddannelsen.

Alle præsentationer og oplæg fra SOSU-Topmødet er nu blevet samlet her på hjemmesiden, hvor du kan dykke ned i materialet og komme tættere på de inspirerende indspark og de seks cases fra dagen. Desuden kan du se en video, hvor en af hovedforfatterne bag Rambøll-rapporten fortæller om rapportens vigtigste fund og pointer.

Se materialet fra Topmødet her