Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Overenskomster på FEVUs område

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedshjælper

FOA: https://www.foa.dk/raad-regler/overenskomst/foas-overenskomster

KL: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/overenskomster-og-aftaler/overenskomster-paa-fagomraader/aeldre-sundhed-og-service/

Social- og sundhedsassistent

FOA: https://www.foa.dk/raad-regler/overenskomst/foas-overenskomster

KL: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/overenskomster-og-aftaler/overenskomster-paa-fagomraader/aeldre-sundhed-og-service/

Det pædagogiske område

Den pædagogiske assistentuddannelse

FOA: https://www.foa.dk/elev/loen/pau-paedagogisk-assistent

KL: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/overenskomster-og-aftaler/overenskomster-paa-fagomraader/boerneomraadet/