Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 5 dage
Uddannelsesnummer : 49856
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

Efter uddannelsen kan du indgå i samspil med børnene i SFO og skole og tage afsæt i børnenes perspektiver samt kende legens og fællesskabets betydning. Endvidere kan du arbejde bevidst med læringsfællesskaber og aktiviteter både i skole og SFO, og har fokus på fritidsdelens karakteristika med vægt på kreativitet, sundhed, bevægelse og digital dannelse. Du arbejder endvidere med overgange i relation til brobygning mellem dagtilbud, indskoling og SFO.

Hent uddannelsesmaterialer