Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en introduktion til at arbejde i dagtilbud. Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag. Uddannelsen giver viden om børns grundlæggende behov og udvikling som en forudsætning for at fremme barnets trivsel, læring og dannelse. Deltageren lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.

Varighed: 15 dage

Uddannelsens nummer: 49777

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer