Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Palliativ omsorg for mennesker med demens

Om uddannelsen

Deltageren har viden om demens og palliation, herunder WHO's definition, og kan identificere symptomer på, at mennesker med demens er døende. Deltageren kan yde en helhedsorienteret pleje, medvirke til en værdig livsafslutning og forebygge unødig hospitalsindlæggelse. Deltageren kan samarbejde med pårørende og medvirke til at udvikle en handleplan for den palliative indsats for borgere med demens. Deltageren kan handle etisk og reflektere over egen praksis.

Varighed: 4 dage

Uddannelsens nummer: 49637

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V