Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Patienttransport og forflytning m.v.

Om uddannelsen

Deltageren kan anvende løft og forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler.

Deltageren kan anvende de hygiejniske retningslinjer, der gælder i hospitalsmiljøet.

Deltageren kan elementær førstehjælp og kan hjælpe aktivt ved behandling af hjertestop.

Deltageren kan håndtere rullende materiel som linnedvogne, madvogne m.v.

Deltageren kan udføre daglige arbejdsopgaver vedrørende depotfunktioner, varebestilling og linnedhåndtering.

Deltageren har viden om håndtering, sortering og transport af forskellige typer af affald samt forsvarlig opbevaring under hensyn til miljøet.

Varighed: 10 dag

Uddannelsens nummer: 3848-3

Hent uddannelsesmaterialer