Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Personlig hjælper og ledsager

Om uddannelsen

Deltageren kan hjælpe voksne med nedsat funktionsevne og brug for hjælp i eget hjem. Deltageren forstår sin rolles betydning og kan samarbejde med borgeren ud fra gældende lovgivning. Deltageren kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 40607

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V