Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Plejebarnets relation til plejefamiliens børn

Om uddannelsen

Deltageren kan håndtere de konflikter der kan opstå mellem plejebarnet og egne børn. Deltageren kan medvirke til, at samspillet mellem plejebarnet og egne børn udvikles ud fra deltagerens pædagogiske handlinger.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 45746

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer