Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Positivliste og vejledende forløb

STAR - Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige udspringer fra Beskæftigelsesreformen 2014 og Trepartsaftalen 2016. Formålet er at målrette uddannelsesindsatsen til ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Derfor har FEVU, udbyderne og STAR udviklet en såkaldt positivliste, som viser hvilke AMU-uddannelser, der er udvalgt til ledige, der har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.   

Positivlisten med de enkeltstående AMU-uddannelser er fortsat det væsentligste styringsredskab i forhold til de tilbud, de ledige, jobcentre, A-kasser og arbejdsgivere kan gøre brug af. 

Positivlisten

Nedenstående positivliste er gældende fra marts 2023 og indeholder uddannelser målrettet følgende jobområder:

Vejledende forløb

Særlige udvalgte, anbefalede sammensatte forløb af AMU uddannelser, der er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler og FEVU og som Jobcentrene anvender i rådgivningen til den ledige. 

Nedenstående vejledende forløb er gældende fra marts 2023: