Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

Om uddannelsen

Deltageren kan observere, vurdere, dokumentere og handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 46873

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer