Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

Om uddannelsen

Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 42923

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer