Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Om uddannelsen

Deltageren kan vejlede i tværprofessionelle læreprocesser for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever, med afsæt i elevens praktikmål. 
Deltageren kan opfange tværprofessionelle samt tværsektorielle læresituationer, hvor eleven kan anvende faglige kommunikationsredskaber og dokumentationsprocesser i relation til det tværprofessionelle samarbejde.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 49545

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V