Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Praktikvejledning

FEVU har udviklet en række målrettede praktikvejlederuddannelser, som består af nedenstående moduler.

Basismodul

Basismodulet anses for at være 'grunduddannelsen' som praktikvejleder.

48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (11 dage)

Overbygningsuddannelse

På praktikstederne ses organiseringer, hvor nogle praktikvejledere fungerer som daglige vejledere, og andre praktikvejledere fungerer som særlige vejledere med yderligere ansvarsområder for at kvalitetssikre uddannelsesopgaven yderligere.  

Det kan for eksempel være, at man som ansvarsområde har specielle opgaver og ansvar for grupper af elever i den daglige praksis, eller at man anses som særlig ressourceperson for kollegaer, der er daglige praktikvejledere. Derfor er der behov for, at der kan uddannes til et yderligere niveau gennem en overbygningsuddannelse.

48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning (12 dage)

Specialmoduler

Specialmoduler er selvstændige moduler af kortere varighed, som har et særligt fokus. De anses derfor som supplerende, fleksible moduler, der kan vælges individuelt, afhængigt af den enkelte praktikvejleders opgaver.

48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring (3 dage)

48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent (2 dage)

42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats (5 dage)

49545 Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser (3 dage)

Kontakt

Fotografen er på vej
Signe Lonesdatter Munksgaard
3817 8291
3090 5705
Dorte Juul Jensen