Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Prøven er en samlet prøve for AMU-pakken: SSH AMU-pakke 1 og dækker således de handlingsorienterede mål for følgende uddannelser:
40125 Rehabilitering som arbejdsform
40126 Medvirken til rehabilitering
47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosu-arbejdet

Prøven ligger også på uddannelsesadministration.dk under uddannelsen 42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Log på nedenfor, for at hente prøvematerialer