Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
11-11-2021

Prøver på AMU-uddannelser styrker læringen og motiverer deltagerne

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny analyse, der også viser yderligere potentiale for at bruge prøver som et aktivt redskab til at styrke positionen af medarbejdergruppen på arbejdspladsen.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) spiller en vigtig rolle for at uddanne både faglærte og ufaglærte medarbejderne på mange arbejdspladser, så de er fagligt opdateret i forhold til arbejdsmarkedets udvikling. På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet alene var der sidste år 31.957 deltagere på en arbejdsmarkedsuddannelse.

Med VEU-trepartsaftalen (2018-2021) blev det aftalt, at kvaliteten i det offentlige voksen-, efter- og videreuddannelsessystem skulle forbedres, og at udbuddet skulle gøres mere fleksibelt. Et af initiativerne var indførelsen af prøver i AMU. 

En ny analyse foretaget af Konsulentfirmaet Practicum for FEVU viser en lang række positive virkninger ved indførelse af prøver på arbejdsmarkedsuddannelser og identificerer en række yderlige potentialer for prøvernes effekt.

Vinni Jakobsen, der er formand i FEVU, udtaler: ”Rapporten vidner om, at arbejdet med implementering af prøver i AMU i høj grad er lykkedes, og at prøver bliver brugt som et aktivt element i uddannelserne. Analysen peger også fremadrettet på en række opgaver bl.a. med at afmystificere prøver på arbejdspladserne og i organisationerne. Og så har prøver et læringspotentiale, som fortsat bør udvikles fremadrettet.”

På baggrund af analysen vurderer parterne bag FEVU, at der fortsat bør være prøver i AMU. Evalueringen rummer 11 anbefalinger med henblik på at styrke prøvers lærings- og transfereffekt, som FEVU vil arbejde videre med i udviklingen af prøver fremover.

Med trepartsaftalen indgået i oktober 2021 bliver aftalen om at sikre et fortsat styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem forlænget i et år, og det betyder, at prøver i AMU videreføres i 2022.

Evalueringen viser:

 

  • Implementeringen af prøver i AMU er lykkedes, og prøven er blevet et aktivt læringselement i uddannelserne.
  • Prøver i AMU styrker omdømme for AMU og giver øget stolthed og selvværd hos deltagerne.
  • Prøver i AMU motiverer til mere efteruddannelse hos deltagergruppen.
  • Prøver i AMU har givet deltagerne højere grad af legitimitet og styrket position på arbejdspladsen.
  • Prøver i AMU supplerer og understøtter den lærings- og transferværdi, som selve uddannelsesforløbet grundlæggende tilbyder. Ved særlige prøveformer, hvor deltageren kan spejle sin egen arbejdspraksis, har prøver i AMU en forstærkende lærings- og transfereffekt.
  • Prøver i AMU er med til at styrke det faglige udbytte af uddannelsen for deltageren og at tænke i sammenhænge og helheder i forhold til egen praksis.
Fakta om evalueringen

 

  • FEVU har i perioden 2018-2020 udviklet 178 prøver i tilknytning til AMU-uddannelser på udvalgets område. Evalueringen er foregået i perioden april til august 2021.
  • Målet med evalueringen var at kortlægge, hvordan deltagere og arbejdspladser på FEVU’s jobområde samt skoler vurderede indførelsen af prøver i AMU.
  • Evalueringen har haft særligt fokus på mulig effekt i forhold til deltagernes læring og efterfølgende oplevelse af transfer til egen praksis.