Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Projekter og analyser - FEVU

Eftersyn af FEVU's oplæringsvejlederuddannelse
Analysen kommer med forslag til opdaterede uddannelser for oplæringsvejledere, der bedre matcher arbejdsmarkedets behov.

Analysen er udarbejdet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik for FEVU. 43 sider.

Social- og sundhedsassistenters kompetencer i et regionalt perspektiv
Rapporten viser, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer overordnet vurderes som gode og mindst på niveau med den forrige evaluering fra 2021. Analysen er baseret på svar fra 55 respondenter.

Analysen er udarbejdet af SEVU for FEVU. 29 sider.

Udvikling af udbuddet af arbejdsmarkeds-uddannelser på det demensfaglige område
Rapporten indeholder et vidensgrundlag om tendenser på demensområdet i dag. Den giver desuden anbefalinger til FEVU's justering af AMU-rammer

Analysen er udarbejdet af Marselisborg Consulting for FEVU. 59 sider.

Sproglige kompetencer hos elever på social- og sundhedsuddannelserne
Kortlægningen viser, at antallet af elever med sproglige vanskeligheder ved indgangen til en uddannelse på en social- og sundhedsskole er blevet større i løbet af perioden 2016-2021

Analysen er udarbejdet af SEVU. 23 sider

Grafisk oversigt over sprogunderstøttende uddannelsestilbud (pdf)

Grafisk oversigt over sprogunderstøttende uddannelsestilbud
Se de eksisterende uddannelsestilbud, der kan bidrage til, at elever med sproglige udfordringer fuldfører uddannelserne.
Analyse af kompetencekrav og uddannelsesudbud på det specialiserede socialområde
Analysen beskriver opgaver, kompetencebehov og tendenser på det specialiserede socialområde og indeholder en vurdering af graden af dækning af kompetenceområder i nuværende AMU-udbud.

Analysen er udarbejdet for FEVU af Impact Learning Aps. 92 sider

Evaluering af SOSU-uddannelserne
Evalueringen af social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen har særligt fokus på ændringer, der blev implementeret i 2017
Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning
Rapporten afdækker omfang og erfaringer med virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 på SOSU-uddannelserne
Evaluering - Implementering af prøver på FEVU's arbejdsmarkedsuddannelser
Evalueringen belyser implementeringen af prøver i AMU; herunder en kortlægning af hvordan arbejdspladser og deltagere oplever prøverne og deres effekt
Lokale ønsker til revision af mål på GF2 for social- og sundhedsuddannelserne
Analysen belyser lokale erfaringer med mål og niveau for GF2, herunder hvad arbejdsgivere/oplæringsvejledere oplever, at SOSU-elever skal kunne
Samlæsning af GF2 hold. En analyse af omfanget og erfaringer med samlæsning
Analysen viser omfang og erfaringer ved samlæsning af elever på de to social- og sundhedsuddannelser på grundforløb 2.
Hvilke uddannelsestiltag kan fremme at flere nyledige søger ældre- og sundhedsområdet?
Analysen afdækker stigningen i ledighedsgruppen i 2020 sammenlignet med 2019 og analyserer de nylediges uddannelsesbaggrunde.
Delrapport 1: Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne i den kommunale psykiatri
Analysen afdækkede de aktuelle kompetencekrav til det social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder i socialpsykiatrien.

Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 80 sider

Delrapport 2: Perspektiver i optimering af AMUs udbud til EPOS-målgrupperne
Analysen konkluderer, at der er to områder, der er centrale for optimering af AMU-udbuddet

Udarbejdet for EPOS af Impact Learning Aps. 26 sider

Executive rapport - opsummering og udviklingsperspektiver
Rapporten sammenfatter projektets resultater i form af en beskrivelse af aktuelle kompetencekrav, den udviklede model om faglighed

Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 16 sider

Social- og sundhedsassistenternes jobfunktion og opgaveudvikling i arbejdet med den ældre medicinske patient i det nære sundheds
Rapporten beskriver 11 generelle udviklingstendenser, der påvirker opgaveløsningen i relation til ældre medicinske borgere

Udarbejdet for EPOS af Implement Consulting Group. 59 sider

Evaluering af EPOS' uddannelsesudbud på det pædagogiske jobområde
Evalueringen præsenterer principper for, hvordan målformuleringer inden for dagtilbudsområdet kan forenkles

Udarbejdet for EPOS af Nelleberg Potentialeudvikling. 61 sider.

En styrket pædagogisk læreplan
Rapporten fremstiller resultaterne af en analyse af kompetencebehov i de danske dagtilbud ved implementering af en styrket pædagogisk læreplan.

Udarbejdet for EPOS af VIA. 80 sider

AMU på det pædagogiske jobområde
Analyse af hvordan fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere kan dækkes ved uddannelsesstrukturer i AMU.

Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut. 72 sider

Dilemmaer som hverdagskost
Analysen beskriver med udgangspunkt i deltagerobservation og interview med ledere og ansatte på plejecentre, særlige demensafsnit og i hjemmeplejeenheder, hvilke kompetencer, der er behov for

Udarbejdet for EPOS af Kubix og KORA. 64 sider

Social- og sundhedsassistenter i den moderne regionale psykiatri

Udarbejdet for EPOS af Kubix. 57 sider

Kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU
Analyse af behovet for AMU blandt faglærte og ufaglærte, der varetager pædagogiske opgaver i folkeskolen

Udarbejdet for EPOS af EVA. 47 sider