Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 4 dage
Uddannelsesnummer : 47971
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Pt. med demens på somatisk sygehus

Deltageren kan tilrettelægge sygepleje og omsorg af somatisk sygdom hos demente, således at forværring af demenssymptomer så vidt muligt forebygges. Deltageren kan identificere fysisk sygdoms påvirkning af demens og kan handle afstemt derefter.

Hent uddannelsesmaterialer