Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Om uddannelsen

Efter uddannelsen kan du understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet fx gennem samskabelse, peer-to-peer og gruppeforløb. Du vil kunne skabe deltagelse på borgerens egne præmisser og på systemets præmisser, du vil gennem dit relationelle arbejde kunne håndtere krydspres i det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for at indgå i inkluderende fællesskaber styrkes.

Uddannelsen bygger videre på AMU-uddannelsen "Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien", som du med fordel kan tage forud for denne uddannelse.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 49908

Hent uddannelsesmaterialer

Uddannelsens målformulering (pdf)

Uddannelsens inspirationsmateriale (pdf)

Se planlagt hold og tilmeld dig

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer