Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

Om uddannelsen

Deltageren kan anvende en ressourcefokuseret tilgang i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Deltageren har indblik i den ressourcefokuserede tilgangs betydning for barnets, den unges og voksnes trivsel og udvikling og ressourcefokuseret arbejde som begreb. Deltageren kan se bag om adfærden, være opmærksom på sin egen rolle og øge sin forståelse for den enkelte.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 49774

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer