Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Samarbejde i teams

Om uddannelsen

Efter gennemført kursus har deltageren:

  • Viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt.
  • Redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og til at udvikle teamet i fællesskab, fx samarbejdsøvelser, rolleprofiler, organisering i teamet, feedback og kommunikation samt opstilling af mål for teamet.

Efter gennemført kursus kan deltageren:

  • Medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams.
  • Medvirke til at samarbejdet sigter i mod teamets mål og resultater.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 49376

Hent uddannelsesmaterialer

Uddannelsens målformulering (pdf)

Se planlagt hold og tilmeld dig