Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 42933
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Samarbejde med ældre om gode kostvaner

Deltageren har en grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indsamle viden om den enkeltes kost og samarbejde med borgeren om gode kostvaner. I det samarbejde kan deltagerne inddrage pårørende, forskellige tilbud, institutioner og relevante faggrupper.

Hent uddannelsesmaterialer