Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

Om uddannelsen

Deltageren har en grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indsamle viden om den enkeltes kost og samarbejde med borgeren om gode kostvaner. I det samarbejde kan deltagerne inddrage pårørende, forskellige tilbud, institutioner og relevante faggrupper.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 42933

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V