Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 47749
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

Deltageren kan tage del i det daglige samarbejde med frivillige. Deltageren har indsigt i rammerne og den konkrete udmøntning af arbejdsstedets samarbejde med frivillige. Deltageren kan afgrænse egne og kollegers indsats i forhold til frivilliges indsats. Deltageren kan understøtte de frivilliges arbejde og afpasse sin deltagelse i samarbejdet.

Hent uddannelsesmaterialer