Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Sang & musik i relationen med mennesker med demens

Om uddannelsen

Deltageren kan bruge sang og musik mere fagligt bevidst i sit arbejde. Deltageren kan bruge borgerens musikidentitet som baggrund for de valg af sang og musik de træffer i kommunikation, i pleje og i aktiviteter.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 48089

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V