Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Seks indsatser der virker

I sin rapport ”Kortlægning af virksomme indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb” har Rambøll med afsæt i data fra området identificeret, analyseret og vurderet seks lokale indsatser rundt om i Danmark, som har vist sig at være virksomme i at fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne og dermed bidrage til at sikre, at flere gennemfører og færre falder fra under hovedforløbet.

Rambøll vurderer, at flere af indsatsernes tiltag og modeller kan overføres og implementeres på andre SOSU-skoler og i kommuner og regioner.

De seks virksomme indsatser er:

1. Fælles Fynsk Mentorkorps

- et fælles kommunalt projekt mellem de 10 fynske kommuner, hvor tre fastansatte mentorer støtter elever i personlige og private udfordringer for at fastholde dem i uddannelserne.

Læs mere her

2. Galioner og Hverdagscafé

- fungerer i oplæringsperioderne, hvor eleverne som hold kan sparre med deres Galioner og hinanden. Indsatsen er udviklet af SOSU Østjylland i samarbejde med Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuner.

Læs mere her

3. Simulation i første oplæring

- afprøver simulationsforløb i første oplæringsperiode for at afbøde elevers praksischok. Indsatsen er gennemført i 12 kommuner i samarbejde med 12 social-og sundhedsskoler.

Læs mere her

4. Overgangssamtaler og onboarding

- understøtter bedre overgange og sammenhæng mellem oplærings- og skoleforløb og er afprøvet hos SOSU Nord og Social-og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Læs mere her

5. Gruppevejledning

- understøtter både kvaliteten i oplæringsvejledningen og elevernes mulighed for at dele deres viden og erfaringer med hinanden og er afprøvet i Københavns Kommune.

Læs mere her

6. Deltids- og fuldtidsvejledere

- skal sikre en højere og ensartet kvalitet i oplæringsvejledningen, så eleverne udvikler de nødvendige kompetencer i oplæringsperioden, uanset hvor de er under oplæring.

Vejen Kommune har deltidsvejledere, som bruger 2/3 af deres arbejdstid på at vejlede, og Esbjerg og Middelfart kommuner har ansat fuldtidsvejledere.

Læs mere her

<< Tilbage til hovedsiden