Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

Om uddannelsen

Deltageren kan være selvledende og tage ansvar for opgaver i egen praksis.
Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver, samt bidrage til en lærende kultur i teamet.

Varighed: 4 dage

Uddannelsens nummer: 40598

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer