Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 4 dage
Uddannelsesnummer : 40598
DKLL nummer : 5
Se planlagt hold og tilmeld dig
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

Deltageren kan være selvledende og tage ansvar for opgaver i egen praksis. Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver, samt bidrage til en lærende kultur i teamet.

Hent uddannelsesmaterialer