Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 5 dage
Uddannelsesnummer : 20952
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Simulation som pædagogisk metode

Efter uddannelsen kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere simulation som pædagogisk metode. Du lærer at udvælge praksisnære situationer, hvor anvendelsen af simulation som pædagogisk metode bidrager til elevernes refleksion og læring. Endvidere kan du stilladsere elevernes læring i det 3. læringsrum.

Hent uddannelsesmaterialer