Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 22055
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge

Efter uddannelsen kan du anvende hverdagens oplevelser og aktiviteter på en læringsfremmende måde sammen med et anbragt barn eller en ung. Uddannelsen giver dig indblik i betydningen af en ressourcefokuseret og meningsfuld tilgang til barnets udvikling og læring. Du inspireres til, på varierede måder, at formidle viden fra hverdagen, der styrker barnets forståelse af historie, kultur og natur.

Hent uddannelsesmaterialer