Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 21993
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

Uddannelsen giver dig viden om recovery, både den kliniske og den personlige recovery, samt kobler denne viden til arbejdet med borgerens og barnets rehabilitering. Du vil også kunne påtage dig en koordinerende rolle i det tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren og barnet i forløb i socialpsykiatrien. Du vil kunne arbejde med rehabilitering og den personlige recoveryproces i samarbejde med borger og barnet i socialpsykiatrien for at sikre en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Du kan med fordel tage denne uddannelse sammen med uddannelsen "Recovery som deltagelse i samfundslivet" der bygger videre på samme tankegang.

Hent uddannelsesmaterialer