Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

Om uddannelsen

Deltageren kan udføre plejen til borgere, der har behov for sondeernæring i hjemmet. Deltageren kan vurdere behov og planlægge og iværksætte indsatser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Deltageren kan assistere ved anlæggelse af nasogastrisk sonde og kender til sondeernæring, herunder medicinindgift. Deltageren kan udføre opgaver hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt og informere og vejlede borgeren.

Varighed: 1,5 dage

Uddannelsens nummer: 48352

 

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V