Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

Om uddannelsen

Deltageren kan identificere borgere, der ikke har tilstrækkelig kost og udføre plejen til borgere, der har behov for sondeernæring. Deltageren kan medvirke til planlægning af måltidet og kan redegøre for indgift af, og risici forbundet med, sondeernæring. Deltageren kan udføre god mundhygiejne og hudpleje til borgeren.

Varighed: 1 dage

Uddannelsens nummer: 48351

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer