Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
22-08-2022

Stor fremgang i antal elever på social- og sundhedsområdet

For andet år i træk ses der en positiv udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de to social- og sundhedsuddannelser. Udviklingen er godt nyt for både kommuner og regioner, som aktuelt har svært ved at rekruttere uddannet personale.

Stigningen i 2021 ses særligt blandt social- og sundhedsassistentelever over 25 år og skyldes formodentligt, at kommunerne fra 2021 har tilbudt løn allerede fra grundforløbets start til voksne assistentelever over 25 år.

Ursula Dybmose (KL), formand for FEVU, glæder sig over den positive udvikling: ”Rekruttering af social- og sundhedshjælpere og -assistenter er den vigtigste dagsorden for parterne i det faglige udvalg FEVU, og det er simpelthen fantastisk, at vi er lykkedes med at få flere ind i uddannelserne. Når det er sagt så skal der stadig holdes fokus på at fastholde de flere der er startet. Og her har både skoler og arbejdspladserne et stort ansvar. Men, der er samtidig brug for at staten bidrager til at finde varige løsninger og støtte - særligt til de mange tosprogede elever vi hvert år optager. Men i dag glædes vi over, at det er lykkedes få flere ind i uddannelserne” udtaler hun.

Vinni Jakobsen (FOA), næstformand i FEVU, udtaler: ”Det er en virkelig positiv, men også helt nødvendig udvikling, vi ser. Det er gode nyheder for både borgerne og de nuværende medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, at der snart kommer flere uddannede kolleger til. Det er der i den grad brug for. Det er afgørende, at vi får flere ind på uddannelserne, og at vi fortsætter med at udbrede de gode erfaringer, vi har nu – også i de kommende mange år. Samtidig skal vi sikre, at langt flere også færdiggør uddannelsen."


Læs rapporten om indgåede uddannelsesaftaler på FEVU's område (pdf)