Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
22-03-2024

Stor stigning i elevantal på pædagogisk assistentuddannelsen

Både for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter er sket en stigning i antallet af uddannelsesaftaler fra 2022 til 2023.

Der er mangel på faglært arbejdskraft, og efterspørgslen forventes at stige i de kommende år, hvilket særligt ses på de store velfærdsområder. Der er derfor behov for, at flere vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det er derfor positivt, at der på både for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter er sket en stigning i antallet af uddannelsesaftaler fra 2022 til 2023.

Der var markant flere elever på den pædagogiske assistentuddannelse i 2023 end året før. Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. I 2023 blev der indgået 1.677 uddannelsesaftaler, mens tallet for året før var 1.381. Det er en stigning på 21 %, hvilket vidner om den markante stigning i antallet af elever på uddannelsen.

Det faglige udvalg ser frem til de kommende uddannelsesændringer for den pædagogiske assistentuddannelse, hvor de specialpædagogiske kompetencer er blevet styrket, som en del af arbejdet med at udvikle uddannelsen til hele det pædagogiske arbejdsmarked, ikke mindst det specialiserede socialområde og i psykiatrien.