Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
08-08-2023

Stort frafaldsprojekt skal øge gennemførslen på social- og sundhedsuddannelserne

Parterne bag FEVU - Danske Regioner, FOA, KL - er sammen med Danske SOSU-skoler blevet enige om at igangsætte et fælles initiativ, der skal bidrage til at øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne.

Selvom et stigende antal elever fuldfører social- og sundhedsuddannelserne, er der stadig et højt frafald på uddannelsernes hovedforløb. Formålet er at få et fælles blik for de væsentligste strukturelle og lovgivningsmæssige barrierer for at kunne kvalificere strategiske drøftelser om uddannelserne. Projektet skal desuden identificere konkrete indsatser, der har bidraget til at mindske frafaldet på hovedforløbet, og som er gennemført enten på skolen, i samarbejde mellem skole og oplærings-virksomheder eller på oplæringsstedet.

Projektet skal bidrage til fælles viden og dermed skabe afsæt for videre drøftelser blandt projektets aktører i det faglige udvalg FEVU og Danske SOSU-skoler. Samtidig forventes projektets resultater og konklusioner at danne udgangspunkt for en inspirationsdag for udvalgte centrale og lokale aktører med gode eksempler.

Rambøll er valgt som leverandør, og projektet afsluttes med inspirationsdag i december 2023. Resultaterne fra projektet kan indgå i de løbende politiske drøftelser om social- og sundhedsuddannelserne med Børne- og Undervisningsministeriet.