Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Sygepleje til den akut syge indlagte patient

Om uddannelsen

Deltageren har kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient, samt efterfølgende at kunne dokumentere disse handlinger således at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring patienten.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 49092

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer