Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Teknikker til undersøgelse af neuropatier

Om uddannelsen

Deltageren kan på baggrund af nyeste viden tilrettelægge og udføre den mest effektive undersøgelse af perifere sensoriske og motoriske nerver og undersøge for de særlige "small fibre" neuropatier i det perifere nervesystem.

Varighed: 1 dage

Uddannelsens nummer: 47687

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V