Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Om uddannelsen

Deltageren kan, med udgangspunkt i arbejdet omkring tidlig opsporing af børn i udsatte positioner, arbejde ud fra trivselsdimensioner og analysemetoder i udarbejdelsen af en trivselsvurdering. Deltageren kan medvirke i udarbejdelsen af en handleplan i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 48668

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V