Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Træning af borgere i eget hjem

Om uddannelsen

Deltageren kan tilrettelægge en forebyggende, vedligeholdende og genoptrænende træningsindsats som en del af det daglige omsorgsarbejde. Deltageren kan arbejde aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer og medvirke til at fremme borgerens sundhed gennem træning.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 47262

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer