Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Uddannelsesstatistik - FEVU

SEVU udarbejder løbende datarapporter med fokus på tre fokusområder: Rekruttering, Fastholdelse og Kvalitet. Rapporterne præsenterer med udgangspunkt i de senest tilgængelige data fra BUVM for udvalgets uddannelser. Rapporterne viser udviklingen i nøglevariable, som bl.a. består af tilgangen, gennemførsler og frafaldet på uddannelserne. Rapporterne giver ligeledes mulighed for at sammenligne skolerne tværs af udvalgets nøglevariable.

FEVU's datarapport om indgåede uddannelsesaftaler juni 2024 (pdf)

FEVU's datarapport for PAU og SOSU april 2024 (pdf)

FEVU's datarapport for AMU april 2024 (pdf)

FEVU's datarapport om indgåede uddannelsesaftaler februar 2024 (pdf)

FEVU's datarapport for PAU og SOSU oktober 2023 (pdf)

FEVU's datarapport om indgåede uddannelsesaftaler august 2023 (pdf)

FEVU's datarapport for AMU juni 2023 (pdf)

FEVU's datarapport for PAU april 2023 (pdf)

FEVU's datarapport for SOSU april 2023 (pdf)

FEVU's datarapport for PAU oktober 2022 (pdf)

FEVU's datarapport for SOSU oktober 2022 (pdf)

FEVU's datarapport for AMU oktober 2022 (pdf)

FEVU's datarapport marts 2022 (pdf)

FEVU's datarapport august 2021 (pdf)

FEVU's datarapport februar 2021 (pdf)