Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

Om uddannelsen

Deltageren kan være forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd (BPSD). Deltageren har forståelse for den demente borgers situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade, evt. somatiske årsager og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 49638

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer