Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Undersøgelse af epilepsianfald i praksis

Om uddannelsen

Deltageren kan foretage kontinuerlig måling ved epilepsianfald samt beskrive og vurdere anfaldsfænomener m.h.p. diagnosticering af epilepsi og andre anfaldstyper på baggrund af nyeste viden.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 47686

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V