Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Unge i udsatte positioner

Om uddannelsen

Deltageren kender til unges psykologiske og sociale udvikling, den samfundsmæssige kontekst, samt de faktorer, der kan have betydning for unges trivsel og udvikling.
Deltageren forstår vigtigheden af sin egen rolle i arbejdet med at støtte unges udvikling og kan i den forbindelse anvende viden om trivsel og forebyggende indsatser, samt bidrage til et positivt samarbejde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48698

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer