Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

Om uddannelsen

Deltageren kan medvirke til at organisere "det gode måltid" ved at skabe gode fysiske og sociale rammer for måltidet med henblik på at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet.

Desuden kan deltageren inddrage den ældre i hverdagsaktiviteter omkring måltidet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker. 

I arbejdet med at etablere gode rammer for måltidet er deltageren opmærksom på de forskellige udfordringer, der er, alt efter om den ældre spiser alene eller sammen med andre. I den forbindelse kan deltageren bruge værtsrollen som pædagogisk redskab.
 

Varighed: 1 dag

Uddannelsens nummer: 42935

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse