Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

Om uddannelsen

Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper, rådgive og vejlede borgeren, patienten og pårørende. Deltageren kan tilrettelægge rådgivning og vejledning med udgangspunkt i borgerens livsverden, og indgå i en ligeværdig dialog. Deltageren kender til de juridiske aspekter.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 47969

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer