Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Vejledninger fra FEVU

GF2 prøver

Fælles standard for grundforløbsprøven

Der er udformet en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven på henholdsvis social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistentuddannelse.
De fælles standarder skal anvendes på skolerne i forbindelse med afholdelse af grundforløbsprøven, og findes her:

Prøvemateriale sendes til det faglige udvalg til orientering

Skolen skal efter afholdelsen af grundforløbsprøven orientere det faglige udvalg om opgaven. Dette sker ved at skolen fremsender:

  1. Beskrivelse af grundforløbsprøven (prøvebeskrivelse), samt
  2. Én eksemplarisk case med spørgsmål/scenarie pr. uddannelse.

Prøvebeskrivelse og case + spørgsmål bedes sendt i én samlet pdf pr. uddannelse.

Billede
Procedure for indsendelse af GF2 prøver

Skolen kan vælge at udfylde FEVUs skabelon til prøvebeskrivelse, som findes her eller fremsende skolens egen beskrivelse af grundforløbsprøven.
Prøvematerialet sendes til fevu@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.
Når prøvematerialet sendes til FEVU bedes skolen i emnefeltet i mailen angive følgende: "[skolens navn, GF2 prøvemateriale for, uddannelsesretning og årstal].
FEVU udsender 2 gange årligt påmindelse til skolerne om fremsendelse af grundforløbsmateriale i henholdsvis januar og juni måned
 

Faget Farmakologi og medicinhåndtering

Vejledning til de lokale uddannelsesudvalg

PASS (nu FEVU) anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sikre et ensartet niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes systematisk med den obligatoriske prøve i faget.

Resultatet af samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering. (pdf)

FEVU vil gerne opfordre medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg til bruge vejledningen som inspiration for LUU's bidrag til arbejdet med den lokale undervisningsplan for faget Farmakologi og medicinhåndtering.

I dette dokument (pdf) kan du læse om de lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver som følge af Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

EUV-pakker

Det fremgår af § 2, stk. 6 i BEK 2304 af 18. december 2020, at elever, der har gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse som euv1-forløb eller har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen med påbegyndelse før 1. januar 2002, har ret til supplerende undervisning i eventuelt manglende grundfag ved optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Læs vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet om euv-pakker (pdf)
 

Anne Hammer Thamdrup

Kontakt

Anne Hammer Thamdrup
3817 8296
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V