Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Vejledninger fra FEVU

Faget Farmakologi og medicinhåndtering

Vejledning til de lokale uddannelsesudvalg

PASS (nu FEVU) anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sikre et ensartet niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes systematisk med den obligatoriske prøve i faget.

Resultatet af samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering. (pdf)

FEVU vil gerne opfordre medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg til bruge vejledningen som inspiration for LUU's bidrag til arbejdet med den lokale undervisningsplan for faget Farmakologi og medicinhåndtering.

I dette dokument (pdf) kan du læse om de lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver som følge af Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

EUV-pakker

Det fremgår af § 2, stk. 6 i BEK 2304 af 18. december 2020, at elever, der har gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse som euv1-forløb eller har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen med påbegyndelse før 1. januar 2002, har ret til supplerende undervisning i eventuelt manglende grundfag ved optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Læs vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet om euv-pakker (pdf)