Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Vejled.nu

Fællesudvalget for Erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU) og eVidencenter har udviklet en gratis digital vejledningsplatform www.vejled.nu til at understøtte oplæringsvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Vejled.nu er en digital vejledningsplatform til at understøtte dialogen i oplæringsvejledningen mellem elev og vejleder, som skaber nye muligheder for vejledning og feedback.

SEVU og eVidencenter har afholdt to webinarer:

- et for beslutningstagere/chefer i kommuner og regioner, uddannelseskonsulenter eller koordinatorer. Formålet med dette webinaret var, at informere om mulighederne i vejled.nu som baggrund for en lokal beslutning, om at anvende vejled.nu i oplæringsvejledningen i pågældende kommune/region.

- et for fremtidige brugere af vejled.nu. Målgruppen for dette webinar var oplæringsvejledere for social- og sundhedselever og pædagogisk assistentelever, og formålet var at introducere fremtidige brugere til anvendelse af platformen www.vejled.nu

Kom godt i gang med Vejled.nu

Indhold fra webinar for beslutningstagere d. 30. august 2022


Præsentationer fra webinaret:

Introduktion til Vejled.nu (pdf)

Vejled.nu og redskaberne (pdf)

Aftaler om brug af Vejled.nu (pdf)

Indhold fra webinar for fremtidige brugere d. 13. september 2022

Præsentation fra webinaret:

Brug af Vejled.nu i vejledningen (pdf)